Balázs Eszter 4 The Clients ÁSZF

Jelen dokumentum tartalmazza Balázs Eszter Alinka (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://www.4theclients.hu/ internetes oldalának (a továbbiakban: „Honlap”) használatára vonatkozó felhasználási feltételeket.

Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1.     A Szolgáltató

Név: Balázs Eszter Alinka

E-mail: [email protected],

Telefon: +36 20 359 67 36

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: GOLDEN HIGHWAY Kft.

E-mail: patakfalvi.endre (kukac)ghw.hu

Cím: 2051 Biatorbágy, Nagy utca 30.

2.     Az oldalon található szolgáltatások

A Szolgáltató tanácsadói, és további kiegészítő tevékenységeket (a továbbiakban: Szolgáltatások) lát el biztosításokkal kapcsolatban.

A Honlapon a tevékenységgel kapcsolatos általános információkat lehet elérni, valamint jelezni lehet az érdeklődést a közvetítési tevékenységgel kapcsolatban.

A Honlapon keresztül nem lehet biztosításközvetítési szerződést kötni, azt kifejezetten személyesen lehet a Szolgáltató személyes közreműködésével.

Szolgáltató tagja és cégvezetője (Balázs Eszter Alinka) a Generali Biztosító Zrt MNB-nél bejegyzett függő biztosításközvetítje (nyilvántartási száma: 105030431434), biztosításközvetítési tevékenységét a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi.

3.     Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítása

A Szolgáltató a jelen felhasználási feltételek módosításának jogát fenntartja. E felhasználási feltételek és az esetleges újabb információk áttekintése érdekében rendszeresen látogassa ezt az oldalt.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Honlapot más domainnév alá helyezze át.

4.     Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a jelentkezés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Partnernek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a http://www.4theclients.hu/ domain névre, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Felhasználási Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019. 12.10.